تمـاس : +۹۸ (۵۱)۴۲۶۳۵۸۹۲
پست الکترونیکی : info@aryadb.com
گــروه فنی مهندسی ، دامپروری آریـــادام بینـــالود و واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا

ارتبــاط بــا مــا

ارتبــاط بــا مــا

کد امنیتی

مشخصـات ارتبــاطی

 • دفتر مرکزی : خراسان رضوی ، نیشابور ، حاشیه کمربندی ، جنب پمپ بنزین بینالود ، ساختمان آریا دام بینالود/دفتر واحد فناوری :نیشابور ، بلوار پژوهش ، مرکز رشد و فناوری نیشابور
 • info@aryadb.com
 • تلفکس دفتر مرکزی : +۹۸ (۵۱)۴۲۶۳۵۸۹۲
  تلفن واحد فناوری : +۹۸ (۵۱) ۴۲۶۳۷۰۴۷
  روابط عمومی : +۹۸ (۵۱) ۴۳۳۵۱۸۵۳
  مدیر برنامه ریزی : +۹۸ ۹۱۵ ۳۵۲ ۹۷۳۹
 • ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه : ۷. - ۲۰
  ساعت کاری پنج شنبه : ۸ - ۱۹
+98 (51)42635892
© Copyright 2014 AryaDam Binalood. All right reserved.